Миний зарууд Зар нэмэх

Актив Эккаунт сургалтын төв нь 100% практик сургалт явуулдагаараа давуу

2020-09-02
Актив Эккаунт сургалтын төв нь 100% практик сургалт явуулдагаараа давуу талтай Компаниудын Захиралууд нягтлан бодогчийг тайлан балансаа өөрөө гаргах балансаа унших чадварт сургах практик сургалт юм • ✓ Нягтлан бодох бүртгэлийн үндсэн ойлголт • ННБ-ийн тухай ойлголт • Дансны нэгдсэн төлөвлөгөө • Ерөнхий журналын бичилт • Т Данс хөтлөлт • Гүйлгээ баланс • Шалгах баланс • ✓ Балансын үндсэн элемент • Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө • Дансны авлага ба өр төлбөр • Бараа материал • Үндсэн хөрөнгө • ✓ Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тайлан • Тэтгэвэр тэтгэмж • Жирэмсний лист хэрхэн бодох • Ажил мэргэжлийн код • ХХОАТ хөнгөлөлтийн тухай ✓ Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын суутган төлөгчийн тайлан • Е баримт хэрхэн шивэх • Тайланг илгээх аргачлал • Гаалийн мэдүүлэг унших ✓ Цалин хөдөлмөрийн хөлс, тэдгээртэй адилтгах орлогоос суутгасан албан татварын тайлан • ХХОАТ тухай хууль хөнгөлөлт ✓ ААНОАТ-ын тайлан • Орлогын албан татварын тухай хууль хасагдах зардал хасагдахгүй зардал ✓ Санхүүгийн тайлан баланс, түүний уялдаа холбоо o Санхүүгийн тайлан • Санхүүгийн тайлан • Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан • Өмчийн өөрчлөлт • Мөнгөн гүйлгээний тайлан • Тодруулга • Суралцагчдадаа жилийн турш улирлын тайланд зөвлөгөө үнэгүй авах эрхийг олгоно.
Бусад зарууд