Үйлдвэр, Үйлчилгээний обьект - д 194 зар байна.

#TAGS: