Үйлдвэр, Үйлчилгээний обьект - д 195 зар байна.

#TAGS: